Konkurs

PRZEDŁUŻAMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO 24 WRZEŚNIA

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Płock, organizator V Międzynarodowego Forum PPP Płock 2021.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja przedsięwzięć samorządowych planowanych lub realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W konkursie oceniane będą inwestycje samorządowe, które:

  • są planowane do realizacji w ramach PPP;
  • są realizowane w ramach PPP (przy czym przez zrealizowanie rozumie się co najmniej 50% stan zaawansowania realizacji inwestycji, na dzień 30 czerwca 2021 r.). Z zastrzeżeniem, że nie każde przedsięwzięcie musi spełniać wszystkie wskazane poniżej kryteria, zgłoszone do konkursu przedsięwzięcia oceniane będą według następujących kryteriów:
  • przedsięwzięcia planowane w ramach PPP: stopień wpisania się w zadania własne samorządu; stopień zaspokojenia potrzeb lokalnych; walory funkcjonalne; efektywność wykorzystania infrastruktury; realność założeń w kontekście planowanego modelu realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP (w tym mechanizmu wynagrodzenia i proponowanej alokacji ryzyka).
  • przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP: sprawność procedury wyboru partnera prywatnego; stopień wpisania się w zadania własne samorządu; stopień zaspokojenia potrzeb lokalnych; walory funkcjonalne i estetyczne; montaż finansowy (np. uwzględnienie środków UE); efektywność wykorzystania infrastruktury; osiągnięte efekty społeczne i inne.

Regulamin konkursu

Załącznik do wypełnienia

    Dodaj wypełniony załącznik
    * - Pola obowiązkowe