Regulamin uczestnictwa w konferencji online:

„IV Międzynarodowe Forum PPP Płock 2020”

 

§ 1 ORGANIZATOR/TERMIN

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą IV Międzynarodowe Forum PPP Płock 2020 ONLINE organizowanej przez Urząd Miasta Płocka z siedzibą
  w Płocku przy ul. Stary Rynek 1, zwanym dalej „Organizatorem”, a wykonawcą firma KDK Sp. z o. o., ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa.
 1. Konferencja ONLINE odbędzie się w dniach 22-23 września 2020 r. i będzie transmitowana za pośrednictwem Internetu. Dostęp do transmisji będzie możliwy po otrzymaniu maila
  z linkiem do zalogowania się na dedykowanej platformie online.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Udział w konferencji jest nieodpłatny dla podmiotów publicznych.
 2. Warunkiem uczestnictwa podmiotów prywatnych jest: wysłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie forumppp.plock.eu, otrzymanie potwierdzenia od organizatora oraz dokonanie wpłaty w wysokości brutto:
  1. Forum PPP – 300pln
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o czym poinformuje drogą elektroniczną.
 4. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.forumppp.plock.eu
 5. W ramach Konferencji odbędą się prelekcje (sesje wykładowe i warsztatowe)
 6. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Konferencję
  i obowiązują wszystkich Uczestników.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Organizatora:
  1. Urządzenie mające dostęp do Internetu.
  2. Dostęp do konta poczty elektronicznej.
  3. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies. Proponowane przeglądarki: Internet Explorer w wersji min. 8.0, Mozilla Firefox, Chrome.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem: www.forumppp.plock.eu
 2. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić
  i wysłać Formularz zgłoszeniowy.
 3. Po rejestracji zostaną rozesłane maile z linkiem, do zarejestrowanych uczestników, linki wraz z loginem i hasłem do transmisji online z konferencji.
 4. Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa.

§ 4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych jest KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, to: KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa; adres email: rodo@kdkevents.pl. oraz pod adresem domeny internetowej www.kdkevents.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
   1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowań do Imprezy
    oraz przez    czas trwania Imprezy;
 3. Dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym;
 4. Uczestnikowi imprezy przysługuje mu prawo do:
  1. żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
  3. przeniesienia danych do innego Administratora Danych.
 5. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw należy przesłać w formie pisemnej
  do Administratora Danych.

§ 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych
  od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Forum
  i oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem
  a Organizatorem.
 2. Szczegółowy program Konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Forum.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.forumppp.plock.eu
 4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.forumppp.plock.eu